ออกไปผจญภัยนอกเมือง FREE TO GO FAR

เกี่ยวกับ ADIDAS และ Parley สำหรับมหาสมุทร พลาสติก 8 ล้านตันถูกเทลงสู่มหาสมุทรในทุกปีเราจึงต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้แย่ลง ผลิตภัณฑ์พลาสติกมากมายที่เราใช้มักไปจบที่มหาสมุทร แต่อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ adidas ร่วมมือกับ Parley สำหรับมหาสมุทรเครือข่ายนักกิจกรรมแบรนด์องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่อุทิศตนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความงามและความเปราะบางของมหาสมุทรทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ที่ adidas ทำงานร่วมกับ Parley ก็เพื่อเปลี่ยนมลพิษพลาสติกเป็นชุดกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการรีไซเคิลพลาสติกที่เก็บรวบรวมบนชายฝั่งและในพื้นที่ชายฝั่งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่การรวบรวมพลาสติกทำให้เราป้องกันขยะพลาสติกนี้ไม่ให้เข้าไปในมหาสมุทร“หมุนปัญหาเป็นวิธีแก้ปัญหา” จากมหาสมุทร สู่ขุนเขา! ดีสำหรับภูเขา เหมาะสำหรับมหาสมุทร TERREX TWO ULTRA PARLEYที่เปลี่ยนมลพิษสู่การปฏิบัติงานได้รวมเอาเทคโนโลยี BOOST อันเป็นเอกลักษณ์เข้าผสานกับเส้นด้าย Parley Ocean Plastic® ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกเหลือทิ้งรีไซเคิลสกัดจากแนวชายฝั่งTERREX TWO ULTRA PARLEY สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายที่ยั่งยืนบนภูเขาและเดินทางข้ามเมือง ช่วยให้คุณสามารถวิ่งตะลุยกลางแจ้ง สามารถเดินไปมาระหว่างทิวทัศน์ในเมืองและธรรมชาติโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ